Til forsiden

Ugler i kirker

I "gamle dag" ynglede der ugler i og ved mange kirker. Ofte valgte uglerne ikke at yngle i tårnet, som mange fejlagtigt tror.

Tårnet med sin blæst og træk og "larmende" klokke var og er normalt ikke lige noget for ugler. Nogle kirketårne er dog

velegnede, selv om de har en klokke i tårnet. Mange ugler ynglede tidligere i gamle træer på kirkegårde eller i et kirkegårdsdige,

hvor der var fine stensætninger med mange huller.

   De fysiske forhold på kirkegårdene er også blevet forringet for uglerne.

 

Kirkefolket er blevet mere positive

I de senere år har vi mødt en stigende interesse fra kirkefolk om at få åbnet kirkerne. Det er en dejlig udvikling, som vi håber må fortsætte.  

Adskillige gravere og menihedsråds-folk har sendt mig gylp, som de har fundet ved kirketårnet. De har håbet på, at det var fra den sjældne

kirkeugle, men gylpene har oftest været fra tårnfalk. Det kan være vanskeligt at adskille gylpene fra de to arter. Vil du være sikker i bestemmelsen,

så send 5-10 stk. gylp til mig (Jørgen Terp Laursen) i en plastpose - så får du en hurtig tilbagemelding.   

Der er tankevækkende, at kirkeuglen har ynglet i mindst 220 kirker i Jylland - I dag kender vi ikke én kirke, hvor der yngler kirkeugler.

De andre uglearter som kan finde på at yngle ved og i kirkerne er natugle og slørugle. De to arter yngler i dag i få danske kirker.  

Vi ser frem til, at menighedsråd åbner op for flere kirker, så uglerne kan få adgang. En vinterdag, hvor der måske ikke er så stor travlhed

ved kirken, kunne graveren måske fint lave og opsætte en uglekasse.

Læs mere om ugler i kirker i min bog, Danmarks Ugler.