Til forsiden

Uglebog

I 2006 udkom min bog - Danmarks Ugler - Bogen er desværre udsolgt, men kan lånes på biblioteker.

Her kan du se en omtale af bogen. www.ugler.dk

  

 

 

 

 

Fra bagsiden af bogen                    

Danmarks Ugler - udgivet 2006 - er det hidtil mest omfattende værk om de danske ugler. Bogen bygger på et imponerende feltarbejde med nye og spændende forskningsresultater indsamlet hos nogle af de mest fascinerende og hemmelighedsfulde fugle i vor natur.

Det er her tilstræbt at samle al tilgængelig viden om de enkelte uglearters forekomst og levevis i Danmark. Hovedvægten er lagt på de ynglede arter, hvor forfatterens forskningsresultater gennem mere end 35 år er beskrevet og suppleret med oplysninger fra museer, Dansk Ornitologisk Forenings medlemmer, litteraturen m.v.

Danmarks Ugler henvender sig til såvel menigmand som til folk med en mere faglig baggrund. Her beskrives udseende, trækforhold, bestandsantal, udbredelse, jagtmetoder, ynglebiotop, redested, redekasser, fødevalg, museår og ugler, ringmærkning, invasioner, dødsårsager, miljøgifte og hvad menigmand konkret kan gøre for at tiltrække og hjælpe de trængte ugler.

Bogen indeholder bl.a. farvefotos af ugler, deres fødevalg og levesteder, desuden mange tabeller og udbredelseskort og er illustreret med Jens Gregersens smukke akvareller og tegninger.

Se mere på Danmarks Ugler

 

 

Danmarks Ugler er nu desværre udsolgt.