Til forsiden

Uglebestande

THE POPULATION STATUS OF  THE OWLS IN DENMARK (2007/2008).

Uglebestande er som mange andre fuglebestande vanskeligt at angive med rimelig sikkerhed.

For de fleste uglearter har vi dog et ganske godt billede af ynglebestandene.  Gældende for 2007/2008.

2007 - 2008 

Art                                       Antal par    Overvågningsstatus                                     Bestandsudvikling                 Status              

Species                                       Pairs                                                   Watch                                                             Status

Slørugle  (Tyto alba)              460 - 480     Ret god overvågning               Rather good      Fremgang                                Advance
Stor hornugle (Bubo bubo)          50-55     God overvågning                     Good                Svag fremgang                         Back

Kirkeugle (Athene noctua)                65      Ret god overvågning*             Rather good      Tilbagegang                             Back

Natugle (Strix aluco)                     6500      Ringe overvågning                  Bad                   Tilbagegang                             Back

Skovhornugle (Asio otus)              1300      Ringe overvågning                  Bad                   Tilbagegang?                           Back?

Mosehornugle (Asio flammeus)      0 - 1      Ret god overvågning               Rather good      Tilbagegang                             Back
Perleugle (Aegolius funereus)         1 - 2      Ret god overvågning               Rather good      Status meget usikker                Unknown

*/ Andre kilder angiver ca. 100 par.

Update november 2009