Til forsiden

Stor hornugle (Bubo bubo) 65-73 cm.                                                                                                                                        

Stor hornugle er verdens største ugle. Foruden sin størrelse er den let kendelig på sin gulbrune fjerdragt og lange fjerøre, der i øvrigt ofte hænger.                     Arten høres især i vintermånederne, hvor man indtil en afstand af to kilometers kan høre dens monotome huu - huu-  huu - lyde.

Efter at have været forsvundet fra Danmark i 100 år, genindvandrede Stor hornugle i 1984. I Danmark yngler den især i råstofgrave, men i de                         senere år mere i gamle rovfuglereder i større skove. Arten er standfugl, men ungfuglene strejfer noget rundt. I Danmark yngler arten endnu                                   kun i Jylland, hvor bestanden er ca. 40 par.    

        

Stor hornugle med 2 unger.                                                        Ungerne skjuler sig i den tætte vegetation.  

 

Vi er meget interesseret i oplysninger om Stor hornugle. 

Du kan læse meget mere om Stor hornugle i min bog, Danmarks Ugler. Bogen er desværre er udsolgt, men kan lånes                                                 på biblioteker. Jørgen Terp Laursen jtl@kirkeugle.dk