Til forsiden

Slagugle (Strix uralensis) 56-60 cm.                                                                                                                                       

Arten er betydeklig større end natugle og har en mere lysegrå fjerdragt end denne.

Slaguglen forekommer blandt andet i nåleskovsområder i Nordskandinavien.

Arten er aldrig registreret i Danmark. Under vandringer mod syd er den dog nået helt til Skåne. Det kan derfor ikke helt udelukkes, at den også vil kunne ses som en meget sjælden trækgæst i Danmark.

Slaguglen yngler især i nåleskov og vælger ofte gamle rovfuglereder som redested. Yngler kun undtagelsesvis i redekasser.

 

Du kan læse meget mere om ugler i min bog, Danmarks Ugler. Bogen er desværre er udsolgt, men kan lånes på biblioteker.