Til forsiden

Skovhornugle (Asio otus) 35-37 cm.                                                                                         

            

Rugende skovhornugle.                                                              Skovhornugleunge, der lige har forladt reden. 

En mellemstor til stor ugle. Øjnene er orangegule. Fjerdragten gulbrun med markante mørke pletter og længdestriber. Iøjnefaldene er skovhornuglens markante fjerører. Stor hornugle og dværghornugle har også fjerører. Arten er delvist trækfugl. Skovhornuglen er en ret almindelig ugleart her i landet, hvor den også er vidt udbredt. Her forekommer den også på flere mindre øer. Mere end 90 pct. af føden består af mus. Yngler ofte i gamle kragereder beliggende i en lille nåleskovssamling og ofte nær engområder med en god bestand af markmus. Skovhornuglen yngler ikke i redekasser. Det er vanskeligt at vurdere bestandsændringer, men bestanden er formentligt ret stabil.  

 

Tre skovhornugler reddet fra sultedøden

Endnu et grelt eksempel på, hvad der kan ske, når man vælger at fælde træer midt i yngletiden

15-06-2009 - Dyr i naturen

 

Et hold skovarbejdere var i gang med at flise nogle træer ved Bulbjerg i Nordjylland.
Træerne var blevet fældet 3 dage tidligere. På vej ind i flismaskinen opdager chaufføren, at der sidder en ugleunge på træet.
Maskinen stoppes omgående, og skovarbejderne undersøger området grundigt.
Man finder to unger mere, og nu er gode råd dyre. Hvad stiller man op med tre ugleunger, når deres redested er ødelagt?
Skovarbejderne kontakter Farstrup Vildtplejestation og aftaler med Kristian Mosgaard, leder af stationen, at han skal komme og se på ugleungerne og vurdere om deres forældre er i nærheden og eventuelt vil fortsætte med at fodre deres unger.

Kristian Mosgaard kører ud og ser på forholdene, og han er ikke i tvivl om, at forældrene har forladt ugerne.
Det er et stort område, der er fældet, og uglernes opholdssted er helt sikkert blevet ødelagt ved den lejlighed.
Det er tydeligt, at ungerne er svækkede, sultne og dehydrerede.
Kristian tager ugleungerne med, og de er nu indkvarteret på Farstrup vildtplejestation.
De trives og har det godt og har allerede spist 9 mus.

Det er ikke første gang i dette forår, vi oplever, at der sker voldsom træfældning rundt omkring, siger Kristian Mosgaard, og jeg kan ikke forstå, at store fældninger i skove ikke kan planlægges, så de ikke foregår midt i yngletiden. Det er urimeligt, at man ikke kan tage det hensyn til dyrene.
På den ene side vil vi gerne have masser af dyr at se på i naturen, og samtidig ødelægger man de naturlige levesteder på det mest kritiske tidspunkt - nemlig i dyrenes yngletid.
Jeg ville ønske, at man kontaktede en af Dyrenes Beskyttelses plejestationer, inden man gik i gang med at fælde, det vil kunne redde mange dyr, slutter Kristian Mosgaard.

Yderligere oplysninger: Kristian Mosgaard, tfl: 98 67 44 41,
mobil: 25 37 53 59 eller 2342438
Pressechef Gitte Staffeldt, tlf.: 33 28 70 97.