Til forsiden

Sjældne mus i gylp

Undersøgelser af uglegylp kan være med til at kortlægge udbredelsen af sjældne småpattedyr-arter.

Birkemus

Birkemusen Sicista betulina er sjælden i Danmark og forekommer kun i Jylland, hvor den formentligt har sin tætteste bestand i Midt- og Sydthy. Arten forekommer også mere spredt i området mellem Esbjerg og Ribe samt mellem Horsens og Vejleegnen.

Det har været en udbredt opfattelse, at Birkemusen kun meget sjældent optræder i uglegylp. Det er derfor særdeles interessant, at jeg har fundet arten i gylp og endda i relativt pænt antal i Thy samt få individer på fire lokaliteter i Sydjylland. Denne viden anvendes nu i en omfattende kortlægning af Birkemusens biologi og udbredelse. Dette arbejde vil jeg med flere videreføre i de kommende år. Håber på din hjælp!  

Med henblik på at undersøge udbredelsen af Birkemus i Danmark, ønsker jeg at modtage sløruglegylp fra
Nordvestjylland incl. Mors og andre øer i Limfjorden, omkring Vejle - Kolding og fra Sydvestjylland, men også fra danske småøer. Kontakt mig venligst før du sender uglegylp. Jeg betaler gerne fragten, hvis beløbet kan overføres via net-bank. 

 

                           

Birkemus (Foto: Jørgen Terp Laursen)

Brandmus

Brandmusen Apodemus agrarius,  der er større end birkemusen, har også en sort rygstribe. Her i landet har den sin hovedudbredelse på Lolland og Falster, hvor den er vidt udbredt og nogle år kan optræde i stort antal. I årene 1975-1978 fandt jeg 4 brandmus  - en i hver af årene - i sløruglegylp, indsamlet på gård ved Humle på Langeland blandt 359 byttedyr fra slørugle. Arten er så vidt vides ikke siden fundet på øen. Så der var sandsynligvis tale om indslæbte dyr – formentligt via skib fra Lolland. Brandmusen er meldt iagttaget af lokale på egnen allerede omkring 1970. Arten har måske også været på Langeland før 1970. Således nævner Hansen i 1892, at brandmusen tidligere skulle have levet på øen. Brandmusen er desuden fundet, formentligt som indslæbt, på Sjælland. I Nordsjælland er brandmusen også iagttaget lokalt i en kort årrække og derefter tilsyneladende forsvundet.

Du kan læse mere om småpattedyr i uglegylp og forekomst på mindre øer i bogen Danmarks Ugler, som desværre er udsolgt, men kan lånes på biblioteker.

 

 

 

 

 

 

 

Oplysninger om Birkemus modtages med stor taknemlighed.

Se hjemmesiden: Birkemusen i Danmark 

Kontakt Jørgen Terp Laursen

 

Husk du kan bruge digitale billeder til bestemmelse af  bl.a.  ugler, mus, uglegylp, fjer o.a.