Til forsiden

Registreringsskema

Med dette skema kan vi indsamle biologisk viden om de danske uglearter. Udfyld venligt                skemaet og send det til Jørgen Terp Laursen Engdalsvej 81b 8220 Brabrand jtl@kirkeugle.dk 

Registreringsskema for slørugle, natugle og kirkeugle.

Ved at udfylde dette skema kan du bidrage til, at vi får bedre kendskab til uglernes levevis.

Hvis du har informationer, som kan skrives i skemaet, er vi derfor meget taknemlige.

Oplysninger angives inden for en radius af 0,5-1,0 km fra formodet uglelokalitet (fx en gård).

Svar så vidt muligt med "ja", "nej" eller "X". Send det udfyldte skema til:

Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81b 8220 Brabrand 86 26 12 96.

Skemaet udfyldt den:

Ugleart:

Ugle-lokalitet, navn, adresse, tlf. og evt. mail:

Spor efter ugler f.eks. døde, uglefjer, uglegylp o.a. inden for de sidste ca. 3 år?

Redekasse på lokaliteten?

Ophængningssted:

På gavl af bygning

Inde i bygning

På høloft

Under tagudhæng

I træ

I stald

Bemærkninger til kasseopsætningen, højde over jorden, kassetype etc.:

Er redekassen beboet med ugler - hvilken art og årstal?

Yngleresultat (f.eks. Antal unger)?

Ynglested - hvis ikke det er i redekasse?

Type ynglelokalitet

Gård med husdyr

Hus/villa

Gartneri

Hjortefarm

Nedlagt landbrug

Fabrik

Hestestutteri

Kyllingefarm

Husmandssted

Ødegård

Rideskole

Minkfarm

Økologisk Landbrug

Andet?

Uglelokalitetens beliggenhed

Fabriksområde

Få huse

Åbent område

Udkant af landsby

I tæt byområde

Nær ådal

I landsby

Afstand til asfaltvej

For enden af markvej

Enligt beliggende

Ved skov

Andre oplysninger

Vandtrug til kreaturer

Mødding

Anvendes muse- og rottegift?

Opbevares korn på loft

Meget støj

Gyllebeholder åben eller overdækket

Er der permanent adgang for ugler til at komme ind i bygning - hul på 12 cm stort nok til alle 3 uglearter

Ynglested og omgivelser

Arealforhold:

Husdyr o.l. Angiv evt. antal for dyr mærket med *

Halmloft

Gl. træer

Heste

Frugthave

Læhegn

Grise

Gamle træer

Juletræer

Køer *

Græsplæne

Jorddige

Får

Stendige

Tør eng

Ænder

Sø/Mose

Vandhul

Gæs

Vandløb

Nåleskov

Høns *

Fugtigt areal

Krat

Kalkuner

 

Eng (afstand dertil)

mødding

Mink

Våd eng

Hunde *

Markafgrøder type

Problemer med disse dyr

Katte *

Brakjord

Husmår

Duer

Grusgrav

Mink

Andre forhold, der bør nævnes for lokaliteten

Mergelgrav

Rotter

Græsareal til husdyr

Hunde

Have

Katte

Forstyrrelser? - generelt: