Til forsiden

Perleugle (Aegolius funereus) 23-28 cm.  

       

Perleugle ringmærket ved Skagen i 1967.       Trafikdræbt Perleugle, Sjælland den 19.10. 2006.   Perleugle på plejestation 2008

Perleuglen er på størrelse med Kirkeuglen. Den har andre farvetegninger og hovedet er større hos Perleugle. Med sine mange hvide pletter lever Perleuglen op til sit navn. Perleuglen lever i skovområder, det gør kirkeuglen ikke. De to arter har vidt forskellige stemmer - hos Perleugle høres i nattetimerne rytmiske gentagende po - po - po - po- lyde. Hør eventuelt Kirkeuglens stemmer på www.kirkeugle.dk  Perleuglen yngler i hule træer fx. i gamle sortspættehuller, men går også gerne i redekasser.

Perleuglen er en sjælden trækgæst i Danmark, der kommer hertil, når der er mangel på føde i yngleområderne i Skandinavien. Perleuglen er en meget sjælden ynglefugl i Danmark - oftest under 4 par pr. år. I nogle år er der slet ikke fundet sikre tegn på, at den har ynglet her i landet. I en lang årrække har den ynglet på Bornholm. Nu er Perleuglen højest overraskende fundet ynglende i et sortspættehul i en nordvestjysk plantage. Det indikerer, at arten måske yngler flere steder i Danmark, end vi tidligere havde antaget. Det har medført, at der nu er blevet opsat perleuglekasser flere steder i Jylland. Flere ornitologer har i 2008/2009 lavet en koordineret storstilet "lytte-eftersøgning" af arten, men desværre ikke med det ønskede resultat. 

Så her er en art, som vi skal holde et særligt øje med. Så vi vil meget gerne høre fra alle, der måske har hørt eller set "en lille ugle i en skov" - så kunne det jo være en Perleugle Se på jorden under gamle sortspættehuler, om der skulle ligge nogle små gylp - de kunne være fra Perleugle. Vi undersøger gerne indsamlede gylp. Der er næppe tvivl om, at den lille danske ynglebestand er blevet til på baggrund af invasioner fra nord.

Bemærk: Finder man en død lille ugle - så er det vigtigt at se på ben og kløer. Hos kirkeugle er tæerne så godt som ikke fjerklædte, hvorimod de er tæt besat med fjer hos Perleugle. Så har Perleuglen også "perler" på ryg og vinger, det har Kirkeuglen ikke.  

Vi er meget interesseret i oplysninger om Perleugle.

Du kan læse meget mere om Perleuglen i min bog, Danmarks Ugler. Bogen er desværre udsolgt, men kan lånes på biblioteker.                      Kontakt: Jørgen Terp Laursen

Er Perleuglen en overset ynglefugl i Danmark?

Hvor yngler den?