Til forsiden

Natugle (Strix aluco) 37-45 cm                                                     

En mellemstor til stor ugle - lidt større end slørugle. Øjnene er sorte. Brunlig til rødbrunlig ugle, der forekommer i en rødbrun og grå fase. Den eneste af de danske ugler, der tuder og så er det endda kun hannen, der tuder. Hunnens stemme er en gentagende ki-vik-lyd. Kan høres hele året, men er især aktiv om efteråret og til februar. Det er Danmarks mest almindelig ugleart. Yngler i flere forskellige biotoptyper, men foretrækker parkagtigt landskab med hule træer. Er begyndt at yngle i åbne reder  - fx. i gamle musvågereder. Natuglen går gerne i redekasser. Opsæt ikke redekasser til natugle på gårde, hvor der er kirkeugle - se under slørugle og kirkeugle. Yngler også gerne i bebyggelse fx. i en skorsten. Er forsvundet fra mange gårde som ynglefugl. Men gårde benyttet endnu flittigt af arten og især i vinterhalvåret. Det er typisk at gårde, der ligger op til skov især jævnligt har besøg af natugler. Det er vanskeligt at vurdere bestandsændringer, men bestanden er formentligt ret stabil med flere tusinde par.  

        

Billederne viser rugende Natugle i redekasse, natuglekasse i løvtræ og natuglegylp. Hvert år bliver en del natugleunger indleveret på plejestationer ofte fordi folk mener, de har fundet en hjælpeløs unge. Det sker ofte i perioden slutningen april - begyndelsen af maj. Det er vigtigt at gøre sig klart, at natugleunger ikke kan flyve i den første tid, efter de har forladt reden. Finder man en natugleunge på jorden, vil det bedste være, at sætte den op i eksempelvis et træ, hvor den er rimelig beskyttet mod angreb fra rovdyr.   

Vi er meget interesseret i oplysninger om Natugle. 

Du kan læse meget mere om Natugle i min bog, Danmarks Ugler. Bogen er desværre er udsolgt, men kan lånes på biblioteker. Kontakt: Jørgen Terp Laursen jtl@kirkeugle.dk