Til fosiden

Mosehornugle (Asio flammeus) 37-40 cm.                                                                                   

En mellemstor ugle på størrelse med Skovhornugle. Har orangegule øjne og har brunlig til gullig fjerdragt med sorte længdestriber og brunlige pletter. Se håndbøger vedrørende feltbestemmelse af de to arter, Mosehornugle og Skovhornugle. I modsætning til Skovhornugle har Mosehornuglen kun antydning af fjerhorn. Mosehornuglen lever i ret åbent terræn som  mark, hede og i klitområder. Reden er på jorden. Arten er årlig i Danmark, men fåtallig gæst fra især Norge og Sverige. Mosehornuglen har over en lang årrække ynglet i et antal af. ca. 4-5 par per år i landet. Arten er også kendt for at yngle på småøer. Fra de senere år, er der ingen sikre ynglefund af arten i Danmark! En mulig medvirkende årsag til arten næsten er forsvundet som dansk ynglefugl tilskrives fremgang i rævebestanden.

Vi hører meget gerne fra folk, der har kendskab til nye og gamle ynglefund af Mosehornugle i Danmark 

Er Mosehornuglen forsvundet som dansk ynglefugl? 

Portræt af Mosehornugle.

Vi er meget interesseret i oplysninger om Mosehornugle. 

Du kan læse meget mere om Mosehornuglen i min bog, Danmarks Ugler. Bogen er desværre er udsolgt, men kan lånes på biblioteker. Kontakt: Jørgen Terp Laursen jtl@kirkeugle.dk