Til forsiden

Høgeugle  (Surnia ulula) 38-41 cm.                                                                                                         

Høgeugle, Skagen 1987.

Som billedet viser, har høgeuglen mange ligheder med en høg; tværstribet bryst og lang hale. Arten, der er en mellemstor ugle, kan således ikke forveksles med andre uglearter i Europa.

Høgeuglen er en meget sjælden og ikke årlig trækgæst i Danmark fra Skandinavien og Rusland. Under visse forhold, som når der er fødeknaphed i Skandinavien, kan arten her optræde i større antal. - Det skete således i 1980érne. Iagttagelser i Danmark viser, at den her i landet især foretrækker at opholde sig i unge nåleskovskulturer nær brak, mose og engområder med indslag af birk.    

Du kan læse mere om bl.a. invasionerne i bogen Danmarks Ugler.