Hvis du er vild med ugler, så er denne hjemmeside sikkert noget for dig! 

 

 Læs også her om  Danmarks Rovfugle og se den store hjemmeside om rovfugle på www.danmarksrovfugle.dk

 

 Yngler i Danmark: Slørugle    Stor hornugle    Kirkeugle   Natugle   Skovhornugle   Mosehornugle   Perleugle  

 

 Yngler ikke i Danmark: Sneugle    Dværghornugle    Høgeugle    Spurveugle    Slagugle    Laplandsugle  

 

 Fødevalg  Gylp og fjer  Sjældne mus   Mus på småøer   Redekasser   Uglebestande   Ugler i kirker   Plejestationer

 

 Vi kan hjælpe dig    Registreringsskema    Uglebog    Folder     Uglebilleder søges    Sidste nyt    Sponsor søges  

 

      

 

 

 

 

 

 

jjj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROVFUGLE

Deltag også i kortlægning af ynglende rovfugle i Danmark. Se mere på hjemmesiden for Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle: www.danmarksrovfugle.dk

Du kan også sende oplysninger om rovfugle til denne hjemmeside jtl@kirkeugle.dk

 

 

Ung kongeørn ved Skagen 2008.

 

Vi er særlig interesseret i ynglefund af:

Kongeørn 

Havørn

Rød glente

Rørhøg

Blå kærhøg

Hedehøg

Hvepsevåge

Duehøg   

Fiskeørn 

Vandrefalk

Lærkefalk  

 

Fiskeørn

 

Hvepsevåge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

     

 

  •  

 

 

          

 

 

 

 

 

 Her fotos af sjældne ynglende danske rovfuglearter, som vi har særlige ønsker om at få oplysninger om som ynglefugle i Danmark.

 

 

       

    Fiskeørn                                                                     Hvepsevåge

 

 

     

   Rød glente                                                                Havørn

 

                                                                        Lærkefalk

 

Copyright ® 2009 Jørgen Terp Laursen Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand  jtl@kirkeugle.dk tlf. 86 26 12 96 Vi samarbejder med Østjysk Biologisk Forening ,  Naturhistorisk Forening for Jylland og Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle www.danmarksrovfugle.dk  Men vi vil gerne samarbejde med mange andre foreninger og personer.

Hjemmeside for Danmarks Ugler

Website of Denmarks Owls

jtl@kirkeugle.dk

86 26 12 96j

jtl Fauna Concult

Uglerne er sårbare - 4 af de 7 ynglende uglearter i Danmark yngler i bestande under 100 par.

Deltag i overvågning af Danmarks Ugler

 

Kirkeuglen er på vej til at forsvinde fra den danske natur - Måske!

Deltag i kirkeugleprojekt.

Læs meget mere på

www.kirkeugle.dk

 

 

      

 Ønsker du selv at opsætte

 en redekasse vil det være

 en stor fordel, at du kontak-

 ter mig (JTL) - så vi sikrer,

at den bliver opsat det bedst mulige sted hos dig.

 

 

 

Du kan læse meget mere

om ugler i bogen

Danmarks Ugler.

 

Ugler og rovfugle er helt afhængige af strukturen i  det danske landskab.

 

 

Et landskab, der består af

en mosaik af biotoper, som tilfredsstiller yngle- og fourageringsforhold,  er afgørende for

sunde og stabile bestande af

ugler og rovfugle. 

   

      

          Fjer fra Stor hornugle                          Skovhornugle i kragerede (Foto: Torben Byfoged 2009)                       Spurveugle i Småland

 

Vigtigt!

Hvis du indlevere oplysninger om sjældne ugler og rovfugle er det op til dig, hvordan oplysningerne skal beskyttes.

 

Vigtigt!

 Vi arbejder for fuglene,  men tager naturligvis også hensyn til lodsejer o.a.